Sistem de evidenţă a fişelor de calcul, a scadenţarelor, a dosarelor, a restanţelor la plată, a încasărilor, a majorărilor generate de neplată, toate conform prevederilor Legii nr. 152/1998 şi Normelor ulterioare.

 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea fişelor de calcul al preţului de vânzare a locuinţelor ANL;
 • calculator scadenţare conform algoritmului de calcul rate lunare egale;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea contractelor de RATE ANL;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea nomenclatoarelor necesare aplicaţiei: Beneficiari, operatori, Tipuri de documente de lucru, Plaje documente, Sărbători legale;
 • generarea obligaţiilor curente de plată pentru toate contractele;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea documentelor de încasare a plăţilor;
 • introducerea / modificare / ştergerea / listarea documentelor de Corecţie de Sold;
 • alte operaţii: Suspendare plăţi RATE, Achitare în AVANS;
 • balanţă analitică chirii şi majorări
 • încasări lunare, balanţă încasări, total încasări;
 • corecţii de Sold lunare, balanţă şi total corecţii;
 • scadenţare, plan de rambursare;
 • detalii sold contracte;
 • evoluţie sold contracte, istoric încasări contracte, istoric balanţă analitică;
 • rapoarte istoric sold;

Descarca PDF