Aplicatia mx-D394 - Declaraţia informativă 394

Funcţionalităţi:

Cumuleaza, din aplicaţiile MICS, achiziţiile şi livrările efectuate de un agent economic în cursul unui perioade fiscale (lună, trimestru, semestru sau an). Pe baza acestor date cumulate se poate realiza şi raporta 'Declaraţia informativă 394', ca listă şi în format electronic, către organele fiscale teritoriale.
Funcţionalităţi:

  • Aplicaţie multifirmă, se introduc firmele şi apoi se selectează cea cu care se lucrează la un moment dat
  • Poate lucra independent, cu introducerea în această aplicaţie a documentelor ce intră la declaraţia D394
  • Import mişcări din lucrările MICS Software: FACTURI, EVIPART, GECOM, GEMA, QCONT
  • Mod de lucru cu/fără cereale
  • Calcule globale, conform anexelor la declaraţia D394
  • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
  • Listare rapoarte: Decont 394, Lista tuturor facturilor, cu grupări şi însumări diverse, Anexe 394 pe fiecare tip de mişcare, Rapoarte cumulate pe cod fiscal partener, rapoarte specifice lucrului cu cereale etc.
  • Centralizare la sediu a datelor de la subunităţi, listări, validări, corecţii, generare declaraţie.
  • Modul de initializare lunară
  • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice firmă

Descarca PDF