Aplicatia GESMAT - Gestiunea şi evidenţa valorilor materiale.

Funcţionalităţi:

 • evidenţa stocurilor de materii prime, materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, combustibili, echipamente şi materiale de protecţie, produse finite, ambalaje, etc. pe gestiuni (eventual subunităţi şi gestiuni), coduri de articole şi, eventual, preţuri pe baza informaţiilor din documentele de intrare / ieşire ale acestora;
 • structurare baze de date (existenţă şi dimensiuni câmpuri) conform cu specificul întreprinderii (subunităţi, gestiuni, articole, parteneri, conturi, centre de cost, etc);
 • preluare mişcări de pe documente primare sau de la aplicaţia FACTURI pentru două luni calendaristice consecutive (curentă şi în avans);
 • evidenţă TVA cu listarea / vizualizarea rapoartelor aferente;
 • generare note contabile şi transferare periodică a acestora spre lucrarea QCONT;
 • reevaluare integrală sau parţială a stocurilor cu contabilizarea diferenţelor valorice;
 • extragere / cumulare mişcări preluate pe mai multe calculatoare singulare (nelegate în reţea);
 • listare / vizualizare diferite situaţii legate de mişcarea sau existenţa mărfurilor, în format cantitativ / valoric sau numai valoric:
  • listare rulaje pe diferite criterii de selecţie (ca la toate rapoartele de mai jos);
  • intrări / ieşiri pe furnizori / destinatari cu recapitulaţii aferente;
  • intrări / ieşiri pe conturi cu centralizatoare aferente;
  • fişe de magazie lunare / anuale;
  • situaţia / balanţa stocurilor cu diferite nivele de centralizare;
  • situaţia stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă;
  • inventare şi rapoarte de gestiune pe conturi / gestiuni;
  • jurnale de cumpărări / vânzări;
  • oferte de preţ;
  • situaţii specifice definite de utilizator în format tabelar;

  Descarca PDF