Software de evidenţa si urmarirea dosarelor privind tichetele sociale pentru gradinita

  • introducerea / modificarea / stergerea / listarea dosarelor;
  • introducerea / modificare / stergerea / listarea nomenclatoarelor necesare aplicaţiei: Zone, strazi, acte, motive, tipuri de dispoziţii, tipuri de venituri, tipuri de acte identitate, tipuri de rudenii, studii, ocupaţii, stare civila;
  • import dosare ASF din aplicaţia mx-ALOCSşi transformarea lor in dosare gradinita;
  • introducerea dosarelor privind familiile cu copii eligibili: membri,venituri,acte la dosar;
  • referate/decizii nominale sau generale de modificare dosar, incetare, suspendare a dreptului;/li>
  • situatia centralizatoare privind prezenţa preşcolarilor beneficiari ai stimulentului educaţional;
  • import informaţii de prezenţa la gradinita, manual sau prin import din XLS;
  • rapoarte specifice aplicaţiei;
  • posibilitate operare multi-utilizator, definire acces pe functii la nivel de utilizator;

Descarca PDF