Aplicatia mx-CANTINA

Funcţionalităţi:

 • proiectat în conformitate cu cerinţele legii;
 • se asigura evidenţa familiilor şi a persoanelor care au drept de masă la cantina de ajutor social;
 • nomenclatoare configurabile privind cantinele, tipul de asistenţă, relaţiile de rudenie, actele doveditoare, calitate asistat, etc.;
 • culegere informaţii (adăugare/modificare/ştergere) pentru fiecare membru al familiei (nume, prenume, adresa, CNP, act identitate, tip asistenţă, cantina, calitate asistat, alte informaţii, data intrare în asistenţă, data ieşire asistenţă, venituri permanente nete, cu drept de masă, etc.);
 • calcul venit lunar familie, venit lunar pe membru de familie, sumă plată ;
 • raport privind fişa generală a familiei şi referatul specific;
 • liste asistaţi cu drept de masă pe lună, cu selecţii multiple;
 • liste statistice asistaţi cu drept de masă pe lună, cu selecţii multiple;
 • intrări/Ieşiri asistaţi în lună, cu selecţii multiple;
 • liste dosare închise/redeschise pe lună, cu selecţii multiple;
 • verificare expirare asistenţă;
 • generator de interogări SQL şi rapoarte configurabile de către utilizator;
 • acces în orice moment la datele calculate ale oricărei luni anterioare;

Descarca PDF