Aplicatia mx-D112

Declaraţia 112 - Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Funcţionalităţi:

  • Import din lucrarea de EPSAL a sumelor pe angajaţi
  • Calcul creanţe şi sume angajator, conform anexelor la declaraţia D112
  • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
  • Listare Anexe 112: Anexa nr. 1 - angajator, Anexa nr. 1.1 – anexă angajator, Anexa nr. 1.2 – anexă angajat
  • Listare Anexe FNUASS, Cerere, Centralizator, anexe asiguraţi ce au Concedii medicale
  • Modul de corecţie D112, pe interfaţă interactivă
  • Modul de import din XML-ul generat cu alte aplicaţii
  • Modul de initializare lunară
  • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice angajator.

Descarca PDF