Aplicatia GECOM - Gestiunea şi evidenţa contabilă a mărfurilor.

Funcţionalităţi:

  • evidenţa stocurilor de mărfuri şi ambalaje pe gestiuni (eventual subunităţi şi gestiuni), coduri de articole şi, eventual, preţuri pe baza informaţiilor din documentele de intrare / ieşire ale acestora;
  • structurare baze de date (existenţă şi dimensiuni câmpuri) conform cu specificul întreprinderii (subunităţi, gestiuni, articole, parteneri, conturi, etc);
  • preluare mişcări de pe documente primare sau de la aplicaţia FACTURI pentru două luni calendaristice consecutive (curentă şi în avans);
  • posibilitate listare la casa de marcat;
  • evidenţă accize, TVA, adaos comercial, taxe de import, etc. cu listarea / vizualizarea rapoartelor aferente;
  • generare note contabile şi transferare periodică a acestora spre aplicaţia QCONT;
  • reevaluare integrală sau parţială a stocurilor cu contabilizarea diferenţelor valorice;
  • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
  • listare / vizualizare diferite situaţii legate de mişcarea sau existenţa mărfurilor, în format cantitativ / valoric sau numai valoric:
   • listare rulaje pe diferite criterii de selecţie (ca la toate rapoartele de mai jos);
   • intrări / ieşiri pe furnizori / destinatari cu recapitulaţii aferente;
   • intrări / ieşiri pe conturi cu centralizatoare aferente;
   • fişe de magazie lunare / anuale;
   • situaţia / balanţa stocurilor cu diferite nivele de centralizare;
   • situaţia stocurilor fără mişcare sau cu mişcare lentă;
   • inventare şi rapoarte de gestiune pe conturi / gestiuni;
   • jurnale de cumpărări / vânzări;
   • oferte de preţ;
   • situaţii specifice definite de utilizator în format tabelar;

Descarca PDF