Evidenţa şi acordarea drepturilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

 • In conformitate cu HG 564/2017 respectiv HG 951/2017;
 • Nomenclatoare ani scolari / diriginti/ grad rudenie/ tip elev/ tip masa personalizabile;
 • Definire bănci instituție respectiv beneficiari;
 • Grile valori ajutor personalizabile;
 • Zile calcul ajutoare;
 • Introducerea dosarelor de alocatie hrana si calcularea automata a drepturilor conform grilei si numărului de zile aferente lunii respective;
 • Introducerea dosarelor pentru bursa profesionala si calcularea automata a drepturilor conform grilei si numărului de zile aferente lunii respective;
 • Introducerea dosarelor pentru echipamente;
 • Preluarea absentelor lunare si emiterea deciziilor privind beneficarii de bursa profesionala;
 • Generare rapoarte: borderou plati pe banci si crearea fisiereleor necesare incarcarii cardurilor pe fiecare banca beneficiar in parte conform unor descrieri personalizabile / state de plata pentru plata in numerar;
 • Configurare drepturi operatori;
 • Asistență online;