Aplicatia mx-D390

Cumulează, din aplicaţiile MICS, achiziţiile şi livrările intracomunitare efectuate de un agent economic în cursul unei perioade fiscale (trimestru, lună etc). Pe baza acestor date cumulate se poate realiza şi raporta 'Declaraţia informativă 390', ca listă şi în format electronic, către organele fiscale teritoriale.

Funcţionalităţi:

  • Aplicaţie multifirmă, se introduc firmele şi apoi se selectează cea cu care se lucrează la un moment dat
  • Poate lucra independent, cu introducerea în această aplicaţie a documentelor ce intră la declaraţia D390
  • Import mişcări din lucrările MICS Software: FACTURI, EVIPART, GECOM, GEMA, QCONT
  • Calcule globale, conform anexelor la declaraţia D390
  • Generare fişier XML al declaraţiei şi validarea acesteia cu validatorul JAVA al declaraţiei ANAF
  • Listare rapoarte: Decont 390, Lista tuturor facturilor, cu grupări şi însumări diverse, Anexe 390 pe fiecare tip de mişcare, Rapoarte cumulate pe cod fiscal partener etc.
  • Centralizare la sediu a datelor de la subunităţi, listări, validări, corecţii, generare declaraţie.
  • Modul de initializare lunară
  • Parametrizabilă şi configurabilă, pentru orice firmă.

Descarca PDF