Aplicatia mx-LOCUINTE

Reprezintă un sistem de evidenţă a dosarelor şi calcul a punctajelor, conform criteriilor de ierarhizare stabilite, pentru fiecare tip de locuinţă, locuinţă socială de tip mansardă, locuinţă sociale conform legii 114/1996 cu modificarile ulterioare, locuinţe prin ANL, locuinţe din fondul locativ de stat.

Funcţionalităţi:

  • introducerea / modificare / ştergerea / listarea cererilor pentru acordarea de locuinţe;
  • introducerea / modificare / ştergerea / listarea criteriilor de punctaj pentru tipurile de dosar de locuinţe
  • parametrizarea aplicaţiei, pentru orice tip de locuinţă, cu modificarea grilelor de punctaj;
  • calcul online a punctajului în funcţie de criteriile selectate;
  • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea locuinţelor, cu selecţii multiple;
  • listări diverse rapoarte şi situaţii statistice;
  • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie din ţară;
  • refacerea bazelor de date în cazul apariţiei unor evenimente excepţionale (de exemplu, căderi de tensiune sau defecţiuni tehnice) şi sistem de backup şi restore programabil;
  • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea;

Descarca PDF