Aplicatia EVIPART - Evidenta partneri.

Funcţionalităţi:

  • evidenţa furnizorilor de servicii şi valori materiale (pe facturi componente), versiune mono şi reţea;
  • evidenţa documentelor acestora pe două luni consecutive (curentă şi în avans);
  • in lipsa aplicaţiei FACTURI, evidenţa valorică (solduri, facturi şi încasări) a clienţilor;
  • preluare documente de plăţi şi încasări aferente furnizorilor / clienţilor şi a altor operaţiuni efectuate prin casă / bancă;
  • preluare obligaţii către furnizori de pe documentele primare sau din lucrările GESMAT sau GECOM (din recepţiile efectuate);
  • generare note contabile pentru operaţiunile precizate şi transferul acestora în lucrarea QCONT/mx-CONT;
  • listare rapoarte specifice partenerilor (furnizori / clienţi);
  • fişa partenerului;
  • Situaţia detaliată sau centralizată a soldurilor pe parteneri cu dinamica operaţiunilor efectuate cu aceştia (facturi, încasări / plăţi, compensări, etc.);

Descarca PDF