Aplicatia mx-ALOCS rezolva problemele conform Legii nr. 277 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

Funcţionalităţi:

  • introducerea / modificare / ştergerea / listarea dosarelor pentru acordarea alocaţiilor complementare şi de susţinere, cu toate informaţiile necesare (membrii, venituri, acte la dosar)
  • listarea referatelor şi a deciziilor date de primar privind acordarea alocaţiilor complementare/susţinere;
  • emiterea/listarea deciziilor de suspendare, modificare, repunere în plată, încetare a dosarelor de alocaţii complementare/susţinere;
  • istoric dosare, de la anchetare până la închidere;
  • listare borderou plăţi, precum şi listare stat de plată şi centralizator, generarea fişierelor PDF , DBF corespunzătoare PrestAJ;
  • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi referatului;
  • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea alocaţiilor complementare/susţinere, cu selecţii multiple;
  • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
  • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie/DAS din ţară;
  • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF