Aplicatia mx-AJUTSOC rezolva problemele conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.

Funcţionalităţi:

  • introducerea / modificare / ştergerea / listarea datelor care sunt necesare pentru a completa dosarele: persoanele, veniturile persoanelor, informaţiile privind starea persoanelor, numărul de porţii la cantina de ajutor social, alte informaţii pentru persoane sau dosare. Calculul sumelor cuvenite se face automat.
  • se asigura si managementul dispoziţiilor aferente dosarelor: emitere, listare, listarea comunicărilor.;
  • istoric dosare, de la anchetare până la închidere;
  • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi referatului;
  • listare borderou plăţi, precum şi listare stat de plată şi centralizator, generarea fişierelor PDF , DBF corespunzătoare PrestAJ;
  • generarea anexelor şi fişierelor DBF privind Contribuţiile de asigurare de sănătate, coasiguraţii şi centralizatorul;
  • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea ajutoarelor sociale, cu selecţii multiple;
  • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
  • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie/DAS din ţară;
  • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF