Aplicatia mx-ALOCATII-COPII rezolva problemele conform Normelor Metodologice din 28 mai 2008 de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalităţilor de stabilire si plata a alocaţiei de stat pentru copii.

Funcţionalităţi:

  • introducerea / modificare / ştergerea / listarea cererilor pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
  • listarea referatelor, dispoziţiilor privind acordarea alocaţiei;
  • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziilor, referatelor;
  • listare borderou plăţi, precum şi listare stat de plată şi centralizator, generarea fişierelor PDF , DBF corespunzătoare PrestAJ;
  • generarea anexelor şi fişierelor DBF privind contribuţiile de asigurare de sănătate, coasiguraţii şi centralizatorul;
  • modul de raportare situaţii centralizatoare privind acordarea ajutoarelor sociale, cu selecţii multiple;
  • salvări / restaurări bază de date, iniţializare lunară, cu operaţii specifice;
  • parametrizare aplicaţie, pentru funcţionare optimă în orice primărie/DAS din ţară;
  • posibilitatea definirii unor rapoarte specifice (personalizate) de către administratorul sistemului, accesibile tuturor utilizatorilor si de pe toate staţiile în cazul lucrului în reţea

Descarca PDF