Aplicaţia EPSAL - Evidenţa si calcul salarii.

Funcţionalităţi:

 • permanent adaptat legislaţiei româneşti în vigoare;
 • generarea automată a fişierelor şi a rapoartelor specifice privind declaraţia unică 112;
 • calcul automat al indemnizaţiilor de concedii medicale, indiferent de tipul acestora (boală obişnuită, urgenţă, maternitate etc.) cu verificarea automată a stagiului de cotizare
 • generare automată a declaraţiei către bugetul consolidat şi generare fişier text specific;
 • evidenţa detaliată a personalului unităţii;
 • evidenţa diverselor sporuri, cu o mare varietate de algoritmi de calcul;
 • evidenţa automată a reţinerilor pe beneficiari de reţineri şi pe salariaţi până la soldarea lor;
 • evidenţa persoanelor aflate în întreţinerea salariaţilor pentru calcul deduceri şi evidenţă coasiguraţi pentru sănătate;
 • calcul automat al deducerilor angajaţilor;
 • calcul automat al drepturilor băneşti ale salariaţilor;
 • generare automata a borderoului de plăţi prin card şi cont, inclusiv a fişierelor către bănci;
 • calcul automat al sporurilor cuvenite (inclusiv sporul de vechime), indiferent de modul de calcul al acestora;
 • calcul automat al impozitului, contribuţiei de asigurări sociale, a ajutorului de şomaj şi al asigurării de sănătate plătite de angajat;
 • calcul automat a viramentelor către stat (CAS, fond sănătate, fond FAMBP, şomaj, comision cărţi de muncă) plătite de unitate;
 • calcul automat al manoperei, în caz de acord colectiv;
 • generarea unei diversităţi de situaţii finale referitoare la drepturile şi obligaţiile băneşti ale personalului societăţii:
  • state de plată avans şi lichidare;
  • fluturaşi;
  • fondul de salarii;
  • stat de funcţii;
  • centralizatoare control salarii;
  • fişe de salarii;
  • alte liste şi centralizatoare;

Descarca PDF