Aplicatia mx-ALOP oferă utilizatorului posibilitatea editării, listării tuturor documentelor ce ţin de angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor instituţiilor publice oferind în acelaşi timp o evidenţă clară prin intermediul rapoartelor specifice.

Aplicaţia este conformă cu Ordinul MFP nr. 1792/2002 cu adăugirile şi completările ulterioare.

Funcţionalităţi:

  • permite mod de lucru la nivel de utilizator (lună curenta, lună avans);
  • posibilitate generare automată a angajamentului legal si a ordonanţării de plată după introducerea angajamentului bugetar;
  • listare execuţia cheltuielilor bugetare, credite bugetare, angajamente legale, angajamente bugetare, ordonanţări cu diverse selecţii;
  • modul pentru editare şi actualizarea conţinutului deciziei, depoziţiei şi referatului;
  • salvări, restaurări baze de date;
  • versiune mono sau reţea.

Descarca PDF