Aplicaţia FACTURI - Întocmirea, evidenţa şi urmărirea facturilor.

Funcţionalităţi:

 • aplicaţia este puternic parametrizată, oferind utilizatorului posibilităţi multiple de adaptare la specificul agentului economic (existenţa şi dimensiunea unor câmpuri din bazele de date, prezenţa / absenţa unor funcţii utilizator);
 • configurare aplicaţie în concordanţă cu structura societăţii comerciale şi a precizărilor utilizatorului;
 • emitere de facturi şi documente conexe (borderou CEC, chitanţe, anexe detaliate, etc), eventual pe formulare pretipărite (al căror conţinut poate fi definit de utilizator) în lei sau în valută (în engleză, franceză sau română), cu actualizarea on-line a stocurilor aplicaţiei GESMAT sau GECOM;
 • posibilitate listare la casa de marcat;
 • evidenţa clienţilor (solduri, facturi emise, încasări) în lei sau în valută (cu evidenţierea eventualelor eventualelor accize, adaos-uri, discount-uri şi TVA) prin listarea rapoartelor specifice:
  • Jurnal de vânzări;
  • Facturi emise;
  • Situaţia încasărilor;
  • Facturi neîncasate;
  • Balanţa facturilor;
  • Centralizator debite;
  • Fişa clientului;
  • Extras de cont;
  • Livrări facturate;
  • Majorări calculate la încasări;
  • Majorări la facturi neîncasate;
  • Note contabile;

Descarca PDF