Program informatic de import facturi din interfață, export facturi primite/trimise în interfață, transmitere si recepție facturi electronice în format XML (UBL) prin sistemul național RO e-Factura (SPV)

 • Aplicație multi-firmă, multi-user tip client/server;
 • Interfață de import din fișiere standard de transport DATE MX, de tip DBF, CSV sau XLS;
 • Preluare fișiere de import dintr-o cale prestabilită, verificare și import doar de facturi valide din punct de vedere a e-Factura (facturile deja importate nu mai pot fi reimportate decât după ștergerea lor din aplicație);
 • Verificare facturi preluate, cu totaluri pe perioade și diverse alte criterii;
 • Vizualizare și listare facturi importate din interfața de date MX;
 • Utilizare a serviciilor web API pentru Sistemul național privind factura electronică e-Factura;
 • Ofera 3 moduri de operare:
  • MANUAL – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit pe email caătre persoana care deține semnătura electronica, pentru depunere manual în SPV
  • TOKEN – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit în SPV, folosind semnătura electronica de pe tokenul fizic, introdus pe USB în PC
  • OAUTH2 – se generează XML pentru facturile selectate și se trimit în SPV, folosind un cod de autentificare unic OAuth2, pe autentificare Bearer, fără a mai avea nevoie pe viitor de tokenul fizic, introdus pe USB în PC
 • Generare XML UBL pentru trimitere pe SPV a facturilor selectate, validare automată cu DukIntegrator.jar sau validare online cu API ANAF, depunere la ANAF, obținere index de încărcare;
 • Posibilitate de atașare a facturii in format PDF (embed PDF) în XML facturilor trimise la clienți;
 • Citire listă de mesaje pentru obținerea indexului de descărcare, descărcare arhivă zip corespunzătoare facturii trimise și validate de către ANAF;
 • Verificare stare factură trimisă în sistemul e-Factura;
 • Vizualizare XML, validare online fără depunere, analiză erori validare;
 • Descărcare, stocare si gestionare a facturilor primite/trimise în SPV prin sistemul RO e-Factura;
 • Stocare și gestionare a facturilor primite în format zip prin sistemul RO e-Factura;
 • Dezarhivare automată și listare în format compact a facturilor primite din SPV;
 • Listare și export PDF bulk, pentru facturile selectate;
 • Posibilitate de extracție PDF embedded din XML de facturi primite de la clienți;
 • Export facturi trimise/primite în fișiere standard de transport DATE MX, de tip DBF, CSV sau XLS, pentru a putea fi importate semiautomat în contabilitate sau în gestiune;
 • Posibilitate de export regulată, cu selecție facturi de exportat;
 • Arhivare lunară XML/ZIP pentru facturile trimise/primite, în cel puțin 3 locații diferite;
 • Posibilitate de a obține automat actualizările aplicației, asistență tehnică remote cu TeamViewer;
 • Mod de lucru AUTO, programabil, pentru lansare automată, import facturi, trimitere facturi în sistemul e-Factura;